Responsive image

APAKAH YANG ANDA PERLU UNTUK MENGEKSPORT?

Terdapat beberapa pra-syarat yang perlu diketahui untuk memulakan proses eksport supaya anda boleh mengimplikasikan pra-syarat tersebut dalam proses perancangan anda.

Your browser does not support SVG

KEPERLUAN MENGEKSPORT

Ketahui syarat-syarat dan piawaian bagi barangan dan perkhidmatan anda sebelum mengeksport.

Your browser does not support SVG

ISU UNDANG-UNDANG

Pastikan anda mematuhi keperluan undang-undang antarabangsa, Perjanjian Perdagangan Bebas Antarabangsa (FTAs), Hak Harta Intelek (IPRs), dan kontrak-kontrak jualan antarabangsa.

Your browser does not support SVG

HAL EHWAL KEWANGAN

Mendapatkan pembiayaan untuk membantu meningkatan pengeluaran dan operasi perbelanjaan serta merancang proses pembayaran yang efisien bagi proses pembayaran antarabangsa.

Your browser does not support SVG

KEUPAYAAN PENGELUARAN

Pelaburan dalam pembelian mesin dan teknologi baru mungkin diperlukan, di samping meningkatkan bekalan bahan-bahan mentah.

Your browser does not support SVG

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dalam pengurusan prosedur perkapalan, logistik, dan kastam. Kemahiran berbahasa asing dan kesedaran tentang perbezaan budaya juga amat berguna untuk membantu dalam membuat perundingan antarabangsa.

Your browser does not support SVG

PAKAR PEMASARAN

Mengenal pasti strategi pemasaran eksport yang betul dan mewujudkan hubungan dengan pengedar-pengedar antarabangsa bagi memudahkan anda menembusi pasaran tersebut.